Regulamin

Regulamin sklepu internetowego FIRMAJP;DruzynaMistrzow z dnia 01.01.2015 roku
 
 
1.       Postanowienia Ogólne.
1.1.     Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.firmajp.pl ;www.druzynamistrzow.com. 
1.2.     Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
1.3.     Na potrzeby niniejszego Regulaminu utworzono następujące definicje:
1.3.1. SIMJP sklep internetowy prowadzony pod adresem www.firmajp.pl ;www.druzynamistrzow.com.  ;
1.3.2. Krzysztof Stefański   właściciel sklepu internetowego SIMJP, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
 
 
Drużyna Mistrzów sp.z.o.o.
 
NIP: 6762617015

e-mail: sklep@druzynamistrzow.com
 
 
1.3.3. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia w ramach SIMJP;
1.3.4. Konsument  Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej z Krzysztof Stefański  DM, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności który składa Zamówienie w SIMJP;
1.3.5. Towar ? wszelkie produkty prezentowane w Sklepie internetowym;
1.3.6. Umowa sprzedaży? umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Bossman, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego SIMJP;
1.3.7. Zamówienie? oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.  
1.4.     Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności, warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach SIMJP, zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach SIMJP oraz zasady postępowania reklamacyjnego i zwracania towarów.
1.5.     Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej SIMJP http://www.firmajp.pl/Regulamin oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
1.6.     Wszystkie towary prezentowane na stronie SIMJP są oryginalne. Towary przedstawione na zdjęciach w rzeczywistości mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego.
1.7.     Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia prze klienta zamówienia. SIMJP zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie jak również przeprowadzania i odwoływania wszelkich akcji promocyjnych oraz do wycofania niektórych produktów ze sprzedaży.
1.8.     Wszystkie ceny podane w ofercie na stronie SIMJP wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
1.9.     Tabele rozmiarów zawierają dane orientacyjne, które mogą się nieznacznie różnią w zależności od kroju, modelu i konkretnego egzemplarza towaru. Prosimy dokładnie dobierać rozmiary danych produktów - podobne produkty mogą mieć całkiem inne wymiary w tabelach.
1.10.Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia towarów znajdujące się w SIMJP są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez naszej zgody.
1.11.Wszystkie znaki towarowe i nazwy zostały wykorzystane wyłącznie w celach prezentacji towarów i są własnością producenta.
2.       Rejestracja i zasady korzystania SIMJP.
2.1.     Niezbędnym warunkiem złożenia poprawnego zamówienia jest rejestracja użytkownika w SIMJP.
2.2.     Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza. Formularz należy wypełnić poprawnie, podając prawdziwe dane, w przeciwnym razie zamówienia mogą nie zostać zrealizowane.
2.3.     Rejestracji mogą dokonać osoby fizyczne ( powyżej 13 roku życia lub posiadające zgodę rodziców) i osoby prawne.
2.4.     Dane osobowe klientów Bossmanzbierane są wyłącznie na potrzeby SIMJP i przetwarzane w celu realizacji zamówień, prowadzenia akcji informacyjnych, promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych.
2.5.      Krzysztof Stefański DM zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Klienci SIMJP mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania do celów związanych z realizacją zamówienia.
2.6.      Krzysztof Stefański DM nie udostępnia i nie będzie w przyszłości udostępniał danych osobowych swoich klientów do celów innych niż związanych z realizacją zamówienia. Dotyczy to zarówno danych adresowych (takich jak: miasto, ulica itp.) jak i adresów e-mail.
3.       Realizacja zamówień i sprzedaż.
3.1.     SIMJP przyjmuje zamówienia wyłącznie drogą elektroniczną przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3.2.     Po złożeniu zamówienia klient, na podany przez siebie adres e-mail, otrzymuje wiadomość z informacją zwrotną o przyjęciu zamówienia oraz z numerem zamówienia.
3.3.     Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży
3.4.     Aby dokonać zmian lub anulować zamówienie należy to uczynić przez panel na swoim koncie w SIMJP lub skontaktować się telefonicznie bądź drogą elektroniczną z obsługą SIMJP.
3.5.     Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów.
3.6.     SIMJP zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia błędów na stronach sklepu. Polegających na błędnych informacjach o cenie lub stanie towaru.
3.7.     Prawo do odmowy może zostać zastosowane, również w przypadku sytuacji wzbudzających wątpliwość w stosunku do autentyczności danych podanych przez klienta w trakcie procesu rejestracji lub realizacji zamówienia.
3.8.     W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, SIMJP zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie poinformować klienta.
3.9.     Klienci dokonujący zakupów w SIMJP wraz z dostawą otrzyma paragon, który jest dowodem zakupu. Na życzenie klienta wystawiamy również faktury VAT. Należy to zgłosić przy składaniu zamówienia.
3.10.Promocji i rabatów w SIMJP nie można łączyć.
4.       Płatność, wysyłka, koszty i  czas realizacji zamówienia.
4.1.     Za zamówione towary w SIMJP, klient może zapłacić w następujący sposób:
4.1.1. przelewem na konto Drużyna Mistrzów sp.z.o.o. - przedpłata
4.1.2. przy odbiorze przesyłki  należność pobierana jest w chwili odbioru przesyłki.
4.1.3. przelewem poprzez system PAYPAL : sklep@druzynamistrzow.com przedpłata
4.2.     W przypadku wyboru formy płatności na zasadzie przedpłaty klient zobowiązany jest uiścić należność w ciągu 5 dni od dnia złożenia zamówienia.
4.3.     Należność należy uiścić na numer konta bankowego w mbanku  98 1140 2004 0000 3102 8241 5020 
 
                W tytule przelewu należy podać numer zamówienia.
4.4.     W przypadku braku płatności, zamówienie zostanie usunięte anulowane bez uprzedniego informowania klienta.
4.5.     Wysyłka realizowana jest za pomocą firmy kurierskiej DPD
4.6.     SIMJP realizuje zamówienia na Rzeczpospolitej oraz poza jej granicami.
4.7.     SIMJP przeprowadza wysyłkę raz lub dwa razy w tygodniu. Częstotliwość jest uzależniona od ilości zamówień. Pierwsza wysyłka odbywa się w poniedziałek lub we wtorek, druga opcjonalnie we czwartek lub piątek.
4.8.     Maksymalny czas realizacji zamówienia na terenie Polski wynosi 14 dni roboczych. Paczki są dostarczane przez firmę kurierską w tylko i wyłącznie w dni robocze.
4.9.     Maksymalny czas realizacji zamówienia zagranicznego 21 dni roboczych
4.10.Koszty wysyłki pokrywa klient.
4.11.Koszt wysyłki niezależnie od ilości
4.11.1.      Koszt wysyłki za pobraniem wynosi 24 zł.
4.11.2.      Koszt wysyłki  po wcześniejszym opłaceniu przelewem bankowym wynosi 14 zł.
4.11.3.      Koszt wysyłki  po wcześniejszym opłaceniu w systemie PAYPAL wynosi 15 zł.
4.11.4.      Koszt wysyłki zagranicznej do 10 kg. wynosi 75zł.
4.11.5.      Koszt wysyłki zagranicznej płatnej PAYPAL wynosi 85 zł.
5.       Uprawnienie do odstąpienia od umowy.
5.1.     Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem SIMJP umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
5.2.     Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części.
5.3.     Konsument może odstąpić od umowy informując Bossman o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego na adres siedziby Bossman. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe i może nastąpić w dowolnej formie.  
5.4.     Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5.5.     W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważna jest za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Bossman przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. 
5.6.     W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Bossman o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14 dniowego terminu na adres siedziby Bossman. 
5.7.     Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
5.8.     W przypadku odstąpienia od umowy Bossman niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Bossman.
5.9.     Zwrot płatności zostanie dokonany przez Bossman przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności ? w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
5.10.Krzysztof Stefański DM może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
5.11.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
5.12.Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
5.12.1.      o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
5.12.2.      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
5.12.3.        w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5.12.4.      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
5.12.5.      w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
6.       Reklamacje.
6.1.      Krzysztof Stefański DM jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Sklepu towaru bez wad fizycznych i prawnych. Bossman ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego. 
6.2.     Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
6.3.     Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
6.4.     Zgłoszenie reklamacji winno zawierać w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Bossman dowód zakupu towaru. Może to być np. kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód zakupu towaru.
6.5.     Zgłoszenie o którym mowa powyżej winno zawierać numer konta, na jakie ma zostać dokonany zwrot należności w przypadku uznania reklamacji.
6.6.     Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na własny koszt dostarczyć wadliwy towar na adres siedziby Bossman. W przypadku uzasadnionej reklamacji koszty przesyłki związane z reklamacją pokrywa SIMJP.
6.7.     Bossman rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. 
6.8.     Bossman prosi o kontakt z działem serwisu przed odesłaniem towaru celem ustalenia procesu reklamacji. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt  e-mail sklep@druzynamistrzow.com  .
6.9.     Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną:
6.9.1. Bossman podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania SIMJP, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
6.9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Bossman wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu SIMJP.
6.9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem SIMJP Klient może zgłaszać mailowo pod adres sklep@druzynamistrzow.com.
6.9.4. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem SIMJP.
6.9.5. Bossman zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji, o której mowa w niniejszym rozdziale, w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
7.       Postanowienia końcowe.
7.1.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta  (DZ. U. z 2014 r., poz. 827), jak również przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 
8.   Polityka Prywatności
   
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH ("Administrator")
 
Drużyna Mistrzów sp.z.o.o. 
 
NIP 6762617015
 
KRS 0000970535

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. 
Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych (?Usługi?).

Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

 • Świadczenie usług oferowanych w Sklepie
 • Realizacja Twoich zamówień
 • Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter
 • Przesyłanie newslettera

Podstawa przetwarzania:

 • Umowa sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Twoja zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • Umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na profilowaniu w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podanie danych:

 • Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 • brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie
 • brak możliwości korzystania z usług Sklepu
 • brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie
 • brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Sklepie

Możliwość cofnięcia zgody:

 • w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

PROFILOWANIE

W ramach Sklepu możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do Twoich potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez Ciebie dane osobowe. Zanim dokonamy profilowania, na podstawie którego podejmowane będą decyzje:

 • wywołujące wobec Ciebie skutki prawne,
 • wpływające na Ciebie w podobnie istotny sposób,

zapytamy Cię o Twoją zgodę.

Pamiętaj, że zgodę w każdej chwili możesz odwołać. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez którąkolwiek ze stron
 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą

- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych
 • ich sprostowania
 • usunięcia
 • ograniczenia przetwarzania

A także prawo:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

CIASTECZKA

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)
 • umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji
 • statystycznym
 • marketingowym
 • udostępniania funkcji Sklepu

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:

 • podmiot realizujący dostawę towarów
 • dostawca płatności
 • hostingodawca
 • podmiot ułatwiajacy optymalizację Sklepu
 • podmiot zapewniający system mailingowy
 • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego
 • portale społeczniościowe

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?

A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kontakt sklep@druzynamistrzow.com
 
 
Załączniki do pobrania:
 1. zalacznik nr 1 informacja dotycząca prawa odstąpienia od umowy (kliknij, aby pobrać)
 2. zalacznik nr 2 formularz odstąpienia od umowy zawartej na odleglość (kliknij, aby pobrać)